Акафист иоанну воину

Акафист Иоанну Воину

 • Аудио:
 • Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

 1. Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я плоть свою́ день и нощь.

  Мы же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти си́це:

 2. Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.
 3. Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю.

 4. Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, де́вственников похвало́.
 5. Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.
 6. Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдови́ц; ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

 7. Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.
 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ прии́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний нечести́ваго Иулиа́на и рече́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну воспева́ти в Небе́сных черто́зех Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

 • Ра́зум несумне́нный име́л еси́ в себе́, Иоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в и гне́ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал себе́ христиа́нина бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му твоему́ о Христе́ дерзнове́нию дивя́щеся, глаго́лем:
 • Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.
 • Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ победи́вый.
 • Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прия́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хлад и наготу́ за Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве грехо́вней.
 • Ра́дуйся, испове́дников похвало́; ра́дуйся, му́чеников ра́дование.
 • Ра́дуйся, в земны́х во́инех до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.
 • Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, всех правосла́вных засту́пниче.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою свы́ше препоя́санный возмо́гл еси́ победи́ти дре́вняго зми́я; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с всем призыва́ющим с ве́рою и́мя твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

 1. Име́я в се́рдце свое́м тве́рдую ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́ди от мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́м тя си́це:
 2. Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жия.

 3. Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние; ра́дуйся, неве́рных страх и посрамле́ние.
 4. Ра́дуйся, вене́ц испове́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жием Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.
 5. Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра возлюби́вый; ра́дуйся, за христиа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

 6. Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, я́ко в темни́цех су́щих и во у́зех посеща́л еси́.
 7. Ра́дуйся, я́ко и сам за Христа́ в темни́цу всажде́н был еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на те́ле носи́вый.
 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний сумни́тельных колеба́шеся блаже́нный Иоа́нн, егда́ по́слан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́мо ве́рующия во Христа́.

«А́ще у́бо, — глаго́лаше, — по повеле́нию царе́ву и́мам благове́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, в чи́не во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́рти лю́тей».

Оба́че стра́хом Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву в се́рдце свое́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Христу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном милосе́рдие и уве́дев тя самаго́ христиа́нина бы́ти, разъяри́ся на тя зло́бою и повеле́ привести́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника царе́ва. Ты же, благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, страда́ния претерпе́л еси́ му́жественно и от ве́ры во Христа́ ника́коже отступи́л еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

 • Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.
 • Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́гами Сил Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всем за и́стину терпя́щим.
 • Ра́дуйся, искуше́ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́дуйся, я́ко и всех призыва́ющих тя от искуше́ний избавля́еши.
 • Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, и нам се́ти диа́вола избега́ти помога́ющий.
 • Ра́дуйся, щито́м ве́ры себя́ самаго́ от стрел лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и нас от искуше́ний охраня́ющий.
 • Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да украше́ние; ра́дуйся, Небе́сных черто́гов обита́телю.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был еси́, Иоа́нне, егда́, прише́д в страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́мо су́щих христиа́н не отступа́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

 1. Ви́дя святы́й приводи́мыя пред него́ по повеле́нию царе́ву ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рдце свое́м пеки́йся, да изба́вит их от руки́ мучи́телевы.

  Таково́е твое́ попече́ние о них похваля́юще, зове́м ти:

 2. Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м име́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрева́емь от мучи́телей ве́рныя рабы́ Христо́вы спаса́л еси́.
 3. Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых презре́вый; ра́дуйся, за́поведи Христо́вы сохрани́вый.

 4. Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Христо́вых дру́же; ра́дуйся, христиа́н засту́пниче.
 5. Ра́дуйся, су́щим в темни́цех и во у́зех уте́шителю; ра́дуйся, ни́щих корми́телю.
 6. Ра́дуйся, стра́нных води́телю; ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

 7. Ра́дуйся, засту́пниче си́рых; ра́дуйся, пла́чущих уте́шителю.
 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 6

Посто́м и моли́твою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я песнь: Аллилу́иа.

Икос 6

 • Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло на тве́рди небе́сней, всему́ христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено бысть нетле́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с с ве́рою к твоему́ заступле́нию притека́ющим и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:
 • Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди от Него́ прославле́ние прия́вый.
 • Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть ми́ра сего́ презре́вый; ра́дуйся, мзду Небе́сную восприя́вый.
 • Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́лие благода́ти Бо́жией прия́ти сподо́бился еси́.
 • Ра́дуйся, я́ко в житии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко в ско́рбех и напа́стех су́щим засту́пник был еси́.
 • Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за нас у Царя́ Небе́снаго.
 • Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва христиа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и днесь о спасе́нии на́шем пече́шися.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу ти от ми́ра сего́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́ло твое́ положи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко твоему́ заступлению с ве́рою притека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 7

 1. Но́вую показа́ ми́лость рабо́м Свои́м Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, благода́рне вопие́м:
 2. Ра́дуйся, вмести́лище благода́ти Бо́жией; ра́дуйся, сосу́де Бо́жий избра́нный.

 3. Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь подава́яй.
 4. Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших цели́телю; ра́дуйся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.
 5. Ра́дуйся, лука́вство врага́ челове́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, целому́дрия охрани́телю.

 6. Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств от вся́каго диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.
 7. Ра́дуйся, соврати́вшихся на путь и́стины наста́вителю; ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́яй.

 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное и ди́вное явле́ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жия в тебе́ позна́вшей, лю́дие константино́польстии умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

 • Весь доброде́тельми испо́лненный в жи́зни сей, по сме́рти же сла́вою Бо́жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щих тя, от ни́хже слы́шиши сицева́я:
 • Ра́дуйся, милосе́рдию Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущих пита́телю.
 • Ра́дуйся, стра́нных неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рых покрови́телю.
 • Ра́дуйся, озлобля́емых уте́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щих подкрепи́телю.
 • Ра́дуйся, неду́гующим осла́бу и исцеле́ние подава́яй; ра́дуйся, в беда́х су́щих засту́пниче.
 • Ра́дуйся, ни́щия возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко с ни́ми и по отше́ствии от ми́ра сего́ те́лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.
 • Ра́дуйся, я́ко в до́ме убо́гих погребсти́ те́ло свое́ завеща́л еси́; ра́дуйся, за смиренному́дрие твое́ венце́м от Бо́га увенча́нный.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 9

Все во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, победи́вша миродержи́теля тьмы и пре́лести ве́ка сего́, те́мже и воспе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

 1. Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нныя, и милосе́рдия и целому́дрия твоего́ по́двиги.

  Мы же таковы́м дивя́щеся, в не́мощи на́шей ма́лыя сия́ хвале́ния прино́сим тебе́:

 2. Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́ния за И́мя Его́ претерпе́вый.
 3. Ра́дуйся, о Бо́зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́дуйся, вене́ц му́ченический стяжа́вый.

 4. Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и воздержа́ния учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.
 5. Ра́дуйся, смиренному́дрием твои́м ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рства Небе́снаго стяжа́вый.

 6. Ра́дуйся, в дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себе́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствуеши.
 7. Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щим подава́яй; ра́дуйся, я́ко немо́лчно мо́лиши за ны Христа́ Бо́га.
 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле свое́м неради́в, ра́достно восприя́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Христо́в Во́ине, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

 • Стена́ еси́ и тве́рдое прибе́жище всем с моли́твою к тебе́ прибега́ющим, чудотво́рче Иоа́нне, сего́ ра́ди зове́м ти:
 • Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всех призыва́ющих тя; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чудесы́.
 • Ра́дуйся, я́ко и от ико́н твои́х подае́тся благода́ть Бо́жия взира́ющим на них с ве́рою; ра́дуйся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́мене твоего́ хра́мех незри́мо обита́еши.
 • Ра́дуйся, я́ко никто́же та́мо с ве́рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрепля́еши на́ша моле́ния, ко Престо́лу Вседержи́теля восходя́щия.
 • Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́ния предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнем пути́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.
 • Ра́дуйся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко всех идти́ на путь спасе́ния направля́еши.
 • Ра́дуйся, я́ко гре́шныя на покая́ние наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и моли́твенниче о нас благоприя́тный.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние похва́льное прино́сим тебе́, му́чениче Христо́в Иоа́нне, е́же с любо́вию прие́мля, моли́ Го́спода избавитися нам от бед и скорбе́й, наипа́че же в час кончи́ны на́шея твои́м заступле́нием предвари́, да не у́мрем безпокая́нны, но сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих с тобо́ю воспе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

 1. Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией и озаря́ющи тьму неразу́мия на́шего, Иоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лим ти ся: просвети́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспои́м тебе́:
 2. Ра́дуйся, свет Боже́ственнаго уче́ния в се́рдце свое́м носи́вый; ра́дуйся, я́ко тем просвеща́емь, тьму и́дольскаго служе́ния обличи́л еси́.

 3. Ра́дуйся, я́ко и нам те́мже све́том просвети́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисия́ннаго Божества́ лице́м к Лицу́ зри́ши.
 4. Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жией, от Со́лнца Пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тьму неве́дения на́шего све́том Христо́вых за́поведей.

 5. Ра́дуйся, путево́дная звезда́ всем и́щущим спасе́ния; ра́дуйся, я́ко наставля́еши нас на вся́кое де́ло благо́е.
 6. Ра́дуйся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рдце во благовре́мении полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нию о́браз до́браго во́ина в себе́ показу́еши.

 7. Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную све́том доброде́телей твои́х; ра́дуйся, я́ко, ви́дя до́брая де́ла твоя́, челове́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ют.
 8. Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нию и сохраня́ти от бед чту́щих па́мять твою́, сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ от вся́каго зла Це́рковь и страну́ Росси́йскую, ве́рныя же вся в доброде́телех преуспева́ти сотвори́, да воспои́м вси Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

 • Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Христо́ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:
 • Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия украше́ние; ра́дуйся, к во́инству Небе́сному сопричте́нный.
 • Ра́дуйся, всеору́жие Бо́жие прие́мый; ра́дуйся, тем вся ко́зни вра́жия преодоле́вый.
 • Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́м ве́ры осене́нный.
 • Ра́дуйся, шлем спасе́ния стяжа́вый; ра́дуйся, меч духо́вный, е́же есть сло́во Бо́жие, па́че вся́каго ору́жия возлюби́вый.
 • Ра́дуйся, препоя́санный от Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слех свои́х; ра́дуйся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.
 • Ра́дуйся, я́ко та́мо воспе́ти песнь но́ву пред Престо́лом Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на Не́бе приобща́яйся ны́не Христа́ и́стее, не́же иногда́ на земли́.
 • Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 13

О святы́й уго́дниче Христо́в и чудотво́рче Иоа́нне Во́ине! Приими́ сие́ хвале́ние на́ше и мольбы́ тебе́ приноси́мыя, и благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви нас от вся́ких зол и обстоя́ний, боле́зней душе́вных и теле́сных, и от ве́чнаго муче́ния предста́тельством твои́м сохрани́ и досто́йны Ца́рствия Небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос и 1-й кондак.

Моли́тва

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном.

О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне во́инственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех, и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ всякая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/days/caa/505

Акафист св мч Иоанна Воина — Братство святой Анастасии

Память 12 августа — 30 июля по старому стилю. Акафист Иоанну Воину

Акафист святому Иоанну, Воину и чудотворцу

Кондак 1

Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна святаго Воина и чудотворца похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, страждущих утешителя. Ты же, предстоя Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и напастей охраняй с верою и любовию зовущих ти:Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Икос 1

Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житие твое, Иоанне пречудне, ты бо, пекийся о Господних, како угодити Господеви, сохранил девство неврежденно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь.

Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый; радуйся, яко сего ради Бога узрети сподобился еси.Радуйся, иго Христово на рамо свое вземший; радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, девственников похвало.Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков; радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми.Радуйся, защитниче дев и вдовиц; радуйся, обличение нарушителей целомудрия.

Радуйся, родителей и воспитателей наставниче; радуйся, сиротствующих незримый водителю.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 • Кондак 2
 • Видя святый Иоанн, егда прииде в Нумеры Ифальския, христианы гонимы, не убояся прещений нечестиваго Иулиана и рече им: мужайтеся, укрепляйтеся в вере, да сподобитеся выну воспевати в Небесных чертозех Христу Богу: Аллилуиа.
 • Икос 2

Разум несумненный имел еси в себе, Иоанне достохвальне, егда славу мира сего презрев и гнева царскаго не устрашився, исповедал себе христианина быти, и сего ради, яко злодей, в темницу всажден был еси.

Таковому твоему о Христе дерзновению дивящеся, глаголем:Радуйся, исповедниче Христов преизрядный; радуйся, Христу спострадавый.Радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый; радуйся, силою Креста врага победивый.

Радуйся, яко узы и темницу за Христа прияти сподобился еси; радуйся, яко хлад и наготу за Христа предпочел еси славе греховней.Радуйся, исповедников похвало; радуйся, мучеников радование.

Радуйся, в земных воинех доблий воин Царя Небеснаго; радуйся, убеливый ризы своя в Крови Агнчей.Радуйся, Церкве Христовы защитниче; радуйся, всех православных заступниче.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 1. Кондак 3
 2. Силою свыше препоясанный возмогл еси победити древняго змия; тоюжде силою одаренный, источаеши обилие чудес всем призывающим с верою имя твое и о тебе благодарне вопиющим Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 3

Имея в сердце своем твердую веру во Христа и силою тоя вооружився, не убоялся еси гнева царева и сохранял еси ифальския люди от мучителей. Сего ради таковое мужество твое похваляюще, блажим тя сице:Радуйся, адаманте веры Христовы; радуйся, столпе Церкве Божия.Радуйся, верных надеждо и заступление; радуйся, неверных страх и посрамление.

Радуйся, венец исповедника Христова стяжавый; радуйся, оружием Креста врага Христова низложивый.Радуйся, Христа паче мира возлюбивый; радуйся, за христианы душу свою положивый.Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, яко в темницех сущих и во узех посещал еси.Радуйся, яко и сам за Христа в темницу всажден был еси; радуйся, язвы Господа своего на теле носивый.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 4

Бурею помышлений сумнительных колебашеся блаженный Иоанн, егда послан бысть в Нумеры Ифальския, да мучит тамо верующия во Христа.

«Аще убо,— глаголаше,— по повелению цареву имам благоверныя люди мучити и убивати, осужден буду от Бога, аще же не иду тамо, в чине воинства моего обрящуся царю противен и предан буду смерти лютей».

Обаче страхом Божиим водимый, веру Христову в сердце своем сохранил даже до злостраданий и уз темничных, вопия Христу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав нечестивый Иулиан твое ко христианом милосердие и уведев тя самаго христианина быти, разъярися на тя злобою и повеле привести в Царьград, яко злодея и противника царева. Ты же, благодатию Божиею укрепляем, страдания претерпел еси мужественно и от веры во Христа никакоже отступил еси.

Сего ради величаем тя сице:Радуйся, исповедниче веры во Христа неустрашимый; радуйся, воине Христов непобедимый.Радуйся, яко со Архистратигами Сил Небесных Престолу Божию предстоиши; радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.

Радуйся, искушений и соблазнов от диавола избегнувый; радуйся, яко и всех призывающих тя от искушений избавляеши.Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, и нам сети диавола избегати помогающий.Радуйся, щитом веры себе самаго от стрел лукаваго защитивый; радуйся, имже и нас от искушений охраняющий.

Радуйся, христианскаго рода украшение; радуйся, Небесных чертогов обитателю.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 • Кондак 5
 • Боготечней звезде подобен был еси, Иоанне, егда, пришед в страны Ифальския, увещал еси тамо сущих христиан не отступати от Солнца Правды Христа Бога, но выну пети Ему: Аллилуиа.
 • Икос 5

Видя святый приводимыя пред него по повелению цареву верныя Христу люди на мучение за веру Христову, зело скорбе за ня, в сердце своем пекийся, да избавит их от руки мучителевы. Таковое твое попечение о них похваляюще, зовем ти:Радуйся, любовь Христову в сердце своем имевый; радуйся, яко тою согреваем от мучителей верныя рабы Христовы спасал еси.

Радуйся, веления нечестивых презревый; радуйся, заповеди Христовы сохранивый.Радуйся, верных рабов Христовых друже; радуйся, христиан заступниче.Радуйся, сущим в темницех и во узех утешителю; радуйся, нищих кормителю.Радуйся, странных водителю; радуйся, немощствующих врачу.Радуйся, заступниче сирых; радуйся, плачущих утешителю.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 1. Кондак 6
 2. Постом и молитвою плоть твою духови поработил еси и во славу Божию духовне пожил еси; сего ради ныне предстоиши Престолу Пресвятыя Троицы, выну воспевая песнь: Аллилуиа.
 3. Икос 6

Возсиял еси, яко новое светило на тверди небесней, всему христианскому роду, егда Божиим изволением обретено бысть нетленное тело твое, источающее обилие чудес с верою к твоему заступлению притекающим и молитвенно тебе взывающим:Радуйся, Богу житием твоим угодивый; радуйся, сего ради от Него прославление приявый.Радуйся, тщету и прелесть мира сего презревый; радуйся, мзду Небесную восприявый.Радуйся, яко о мале верен явился еси; радуйся, яко обилие благодати Божией прияти сподобился еси.Радуйся, яко в житии сем ближняго самоотверженно возлюбил еси; радуйся, яко в скорбех и напастех сущим заступник был еси.Радуйся, душу свою за други полагавый; радуйся, теплый ходатаю за нас у Царя Небеснаго.Радуйся, от мучителева гнева христианы спасавый; радуйся, яко и днесь о спасении нашем печешися.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 7

Хотящу ти от мира сего преселитися, смиренномудрием побуждаем, повелел еси некоему человеку тело твое положити в доме, идеже страннии и нищии погребахуся. Господь же, смиренныя возносяй, благоволи сохранити оное нетленно и чудотворения источающее всем ко твоему заступлению с верою притекающим и о тебе Богу вопиющим: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа милость рабом Своим Человеколюбец Господь, егда благоволи прославити тя и явити в тебе благодать Свою чудотворящу. Мы же таковому промышлению Божию радующеся, благодарне вопием:Радуйся, вместилище благодати Божией; радуйся, сосуде Божий избранный.

Радуйся, чудотворче предивный; радуйся, притекающим к тебе с верою скорую помощь подаваяй.Радуйся, душевных и телесных недугов наших целителю; радуйся, бесов о имени Христове изгонителю.Радуйся, лукавство врага человеческаго обличителю; радуйся, целомудрия охранителю.

Радуйся, благочестивых супружеств от всякаго диавольскаго прельщения незримая оградо; радуйся, татьбы и грабительства скорый обличителю.Радуйся, совратившихся на путь истины наставителю; радуйся, прошения наша на пользу исполняяй.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 • Кондак 8
 • Странное и дивное явление твое чрез сонное видение некоей жене благоговейней уведевшей и новаго чудотворца и угодника Божия в тебе познавшей, людие константинопольстии умилишася и возопиша Богу: Аллилуиа.
 • Икос 8

Весь добродетельми исполненный в жизни сей, по смерти же славою Божиею озаренный, преклоняеши ухо твое на молитвы чтущих тя, от нихже слышиши сицевая:Радуйся, милосердию Отца Небеснаго подражателю; радуйся, алчущих питателю.Радуйся, странных невидимый сопутниче; радуйся, сирых покровителю.Радуйся, озлобляемых утешителю; радуйся, за истину терпящих подкрепителю.

Радуйся, недугующим ослабу и исцеление подаваяй; радуйся, в бедах сущих заступниче.Радуйся, нищия возлюбивый; радуйся, яко с ними и по отшествии от мира сего телом разлучитися не восхотел еси.Радуйся, яко в доме убогих погребсти тело свое завещал еси; радуйся, за смиренномудрие твое венцем от Бога увенчанный.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 1. Кондак 9
 2. Все воинство ангельское возрадовашеся, видя тя, воина Царя Небеснаго непреоборима, победивша миродержителя тьмы и прелести века сего, темже и воспе Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити страдания твоя, за Христа претерпенныя, и милосердия и целомудрия твоего подвиги.

Мы же таковым дивящеся, в немощи нашей малыя сия хваления приносим тебе:Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, вольная страдания за Имя Его претерпевый.Радуйся, о Бозе Вседержителе поревновавый; радуйся, венец мученический стяжавый.

Радуйся, правило веры и воздержания учителю; радуйся, нищету духовную проявивый.Радуйся, смиренномудрием твоим духа гордыни низложивый; радуйся, наследие Царства Небеснаго стяжавый.

Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый; радуйся, яко о спасении нашем присно ходатайствуеши.Радуйся, помощь скорую просящим подаваяй; радуйся, яко немолчно молиши за ны Христа Бога.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 • Кондак 10
 • Спасти хотя душу свою, презрел еси веления мучителя, и о теле своем нерадив, радостно восприял еси узы железныя и темничную скорбь, Иоанне, Христов Воине, воспевая укреплявшему тя Богу: Аллилуиа.
 • Икос 10

Стена еси и твердое прибежище всем с молитвою к тебе прибегающим, чудотворче Иоанне, сего ради зовем ти:Радуйся, скорый послушниче всех призывающих тя; радуйся, яко честныя мощи твоя благоволи Бог прославити чудесы.

Радуйся, яко и от икон твоих подается благодать Божия взирающим на них с верою; радуйся, яко в созданных на прославление имене твоего храмех незримо обитаеши.

Радуйся, яко никтоже тамо с верою молящийся тощ и неуслышан исходит; радуйся, яко молитвами твоими подкрепляеши наша моления, ко Престолу Вседержителя восходящия.Радуйся, яко коегождо прошения предварити тщишися; радуйся, яко на стропотнем пути греха идущим вразумления подаеши.

Радуйся, яко искушаемым от диавола скорую помощь являеши; радуйся, яко всех идти на путь спасения направляеши.Радуйся, яко грешныя на покаяние наставляеши; радуйся, угодниче Христов и молитвенниче о нас благоприятный.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 1. Кондак 11
 2. Пение похвальное приносим тебе, мучениче Христов Иоанне, еже с любовию приемля, моли Господа избавитися нам от бед и скорбей, наипаче же в час кончины нашея твоим заступлением предвари, да не умрем безпокаянны, но сподобимся в Небесных селениих с тобою воспети Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 11

Свеща еси в церкви Христовей, горящи невещественным светом благодати Божией и озаряющи тьму неразумия нашего, Иоанне преблаженне. Сего ради молим ти ся: просвети ны, омраченныя грехом, да воспоим тебе:Радуйся, свет Божественнаго учения в сердце своем носивый; радуйся, яко тем просвещаем, тьму идольскаго служения обличил еси.

Радуйся, яко и нам темже светом просветитися тщишися; радуйся, яко славу Трисияннаго Божества лицем к лицу зриши.Радуйся, луча благодати Божией, от Солнца Правды возжженная; радуйся, озаряяй тьму неведения нашего светом Христовых заповедей.

Радуйся, путеводная звезда всем ищущим спасения; радуйся, яко наставляеши нас на всякое дело благое.Радуйся, яко мысль благу нам на сердце во благовремении полагаеши; радуйся, яко воинскому званию образ добраго воина в себе показуеши.

Радуйся, озаривый вселенную светом добродетелей твоих; радуйся, яко, видя добрая дела твоя, человецы Отца Небеснаго прославляют.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

 • Кондак 12
 • Благодать дана тебе от Бога во еже руководствовати ко спасению и сохраняти от бед чтущих память твою, сего ради молитвами твоими огради от всякаго зла Церковь и страну Российскую, верныя же вся в добродетелех преуспевати сотвори, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.
 • Икос 12

Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, Христова исповедника, воина же и чудотворца хваленьми сицевыми:Радуйся, Церкве Божия украшение; радуйся, к воинству Небесному сопричтенный.Радуйся, всеоружие Божие приемый; радуйся, тем вся козни вражия преодолевый.Радуйся, бронею праведности облеченный; радуйся, щитом веры осененный.

Радуйся, шлем спасения стяжавый; радуйся, меч духовный, еже есть слово Божие, паче всякаго оружия возлюбивый.Радуйся, препоясанный от Бога правдою и истиною о чреслех своих; радуйся, яко к званным на брачную вечерю Агнца сопричтен еси.Радуйся, яко тамо воспети песнь нову пред Престолом Его сподобился еси; радуйся, на Небе приобщаяйся ныне Христа истее, неже иногда на земли.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 13

О святый угодниче Христов и чудотворче Иоанне Воине! Приими сие хваление наше и мольбы тебе приносимыя, и благоприятными твоими к Богу молитвами избави нас от всяких зол и обстояний, болезней душевных и телесных, и от вечнаго мучения предстательством твоим сохрани и достойны Царствия Небеснаго быти умоли, да сподобимся в Небесных селениих воспевати Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Икос 1

Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житие твое, Иоанне пречудне, ты бо, пекийся о Господних, како угодити Господеви, сохранил девство неврежденно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь.

Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый; радуйся, яко сего ради Бога узрети сподобился еси.Радуйся, иго Христово на рамо свое вземший; радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, девственников похвало.Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков; радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми.Радуйся, защитниче дев и вдовиц; радуйся, обличение нарушителей целомудрия.

Радуйся, родителей и воспитателей наставниче; радуйся, сиротствующих незримый водителю.Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 1

Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна святаго Воина и чудотворца похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, страждущих утешителя. Ты же, предстоя Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и напастей охраняй с верою и любовию зовущих ти:Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Молитва

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.Аминь.Житие святого мученика Иоанна ВоинаСлужба святого мученика Иоанна ВоинаМолитва святому мученику Иоанну ВоинуТропарь и Кондак святого мученика Иоанна Воина

Акафист святой великомученице Анастасии УзорешительницеАкафист святым благоверным князем Феодору, Давиду и Константину, Смоленским и Ярославским чудотворцам Акафист святой преподобномученице великой княгине ЕлисаветеАкафист священномученику Иоанну (Поммеру), архиепископу Рижскому

Источник: http://st-anastasia.ru/slujenie/pomoch-zaklyuchennym-podrostkam/mch-ioann-voin/sluzhba-molitvy-akafist-ioann-voin/akafist-ioannu-voinu.html

Мученик Иоанн Воин

Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна святаго Воина и чудотворца похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, страждущих утешителя. Ты же, предстоя Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и напастей охраняй с верою и любовию зовущих ти:

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Икос 1

 • Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житие твое, Иоанне пречудне, ты бо, пекийся о Господних, како угодити Господеви, сохранил девство неврежденно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь. Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:
 • Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый; радуйся, яко сего ради Бога узрети сподобился еси.
 • Радуйся, иго Христово на рамо свое вземший; радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.
 • Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, девственников похвало.
 • Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков; радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми.
 • Радуйся, защитниче дев и вдовиц; радуйся, обличение нарушителей целомудрия.
 • Радуйся, родителей и воспитателей наставниче; радуйся, сиротствующих незримый водителю.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 2

Видя святый Иоанн, егда прииде в Нумеры Ифальския, христианы гонимы, не убояся прещений нечестиваго Иулиана и рече им: мужайтеся, укрепляйтеся в вере, да сподобитеся выну воспевати в Небесных чертозех Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

 1. Разум несумненный имел еси в себе, Иоанне достохвальне, егда славу мира сего презрев и гнева царскаго не устрашився, исповедал себе христианина быти, и сего ради, яко злодей, в темницу всажден был еси.

  Таковому твоему о Христе дерзновению дивящеся, глаголем:

 2. Радуйся, исповедниче Христов преизрядный; радуйся, Христу спострадавый.
 3. Радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый; радуйся, силою Креста врага победивый.

 4. Радуйся, яко узы и темницу за Христа прияти сподобился еси; радуйся, яко хлад и наготу за Христа предпочел еси славе греховней.
 5. Радуйся, исповедников похвало; радуйся, мучеников радование.

 6. Радуйся, в земных воинех доблий воин Царя Небеснаго; радуйся, убеливый ризы своя в Крови Агнчей.
 7. Радуйся, Церкве Христовы защитниче; радуйся, всех православных заступниче.
 8. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 3

Силою свыше препоясанный возмогл еси победити древняго змия; тоюжде силою одаренный, источаеши обилие чудес всем призывающим с верою имя твое и о тебе благодарне вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 3

 • Имея в сердце своем твердую веру во Христа и силою тоя вооружився, не убоялся еси гнева царева и сохранял еси ифальския люди от мучителей. Сего ради таковое мужество твое похваляюще, блажим тя сице:
 • Радуйся, адаманте веры Христовы; радуйся, столпе Церкве Божия.
 • Радуйся, верных надеждо и заступление; радуйся, неверных страх и посрамление.
 • Радуйся, венец исповедника Христова стяжавый; радуйся, оружием Креста врага Христова низложивый.
 • Радуйся, Христа паче мира возлюбивый; радуйся, за христианы душу свою положивый.
 • Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, яко в темницех сущих и во узех посещал еси.
 • Радуйся, яко и сам за Христа в темницу всажден был еси; радуйся, язвы Господа своего на теле носивый.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 4

Бурею помышлений сумнительных колебашеся блаженный Иоанн, егда послан бысть в Нумеры Ифальския, да мучит тамо верующия во Христа.

«Аще убо, — глаголаше, — по повелению цареву имам благоверныя люди мучити и убивати, осужден буду от Бога, аще же не иду тамо, в чине воинства моего обрящуся царю противен и предан буду смерти лютей».

Обаче страхом Божиим водимый, веру Христову в сердце своем сохранил даже до злостраданий и уз темничных, вопия Христу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав нечестивый Иулиан твое ко христианом милосердие и уведев тя самаго христианина быти, разъярися на тя злобою и повеле привести в Царьград, яко злодея и противника царева. Ты же, благодатию Божиею укрепляем, страдания претерпел еси мужественно и от веры во Христа никакоже отступил еси. Сего ради величаем тя сице:

 1. Радуйся, исповедниче веры во Христа неустрашимый; радуйся, воине Христов непобедимый.
 2. Радуйся, яко со Архистратигами Сил Небесных Престолу Божию предстоиши; радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.
 3. Радуйся, искушений и соблазнов от диавола избегнувый; радуйся, яко и всех призывающих тя от искушений избавляеши.
 4. Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, и нам сети диавола избегати помогающий.
 5. Радуйся, щитом веры себе самаго от стрел лукаваго защитивый; радуйся, имже и нас от искушений охраняющий.
 6. Радуйся, христианскаго рода украшение; радуйся, Небесных чертогов обитателю.
 7. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде подобен был еси, Иоанне, егда, пришед в страны Ифальския, увещал еси тамо сущих христиан не отступати от Солнца Правды Христа Бога, но выну пети Ему: Аллилуиа.

Икос 5

 • Видя святый приводимыя пред него по повелению цареву верныя Христу люди на мучение за веру Христову, зело скорбе за ня, в сердце своем пекийся, да избавит их от руки мучителевы. Таковое твое попечение о них похваляюще, зовем ти:
 • Радуйся, любовь Христову в сердце своем имевый; радуйся, яко тою согреваем от мучителей верныя рабы Христовы спасал еси.
 • Радуйся, веления нечестивых презревый; радуйся, заповеди Христовы сохранивый.
 • Радуйся, верных рабов Христовых друже; радуйся, христиан заступниче.
 • Радуйся, сущим в темницех и во узех утешителю; радуйся, нищих кормителю.
 • Радуйся, странных водителю; радуйся, немощствующих врачу.
 • Радуйся, заступниче сирых; радуйся, плачущих утешителю.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 6

Постом и молитвою плоть твою духови поработил еси и во славу Божию духовне пожил еси; сего ради ныне предстоиши Престолу Пресвятыя Троицы, выну воспевая песнь: Аллилуиа.

Икос 6

 1. Возсиял еси, яко новое светило на тверди небесней, всему христианскому роду, егда Божиим изволением обретено бысть нетленное тело твое, источающее обилие чудес с верою к твоему заступлению притекающим и молитвенно тебе взывающим:
 2. Радуйся, Богу житием твоим угодивый; радуйся, сего ради от Него прославление приявый.
 3. Радуйся, тщету и прелесть мира сего презревый; радуйся, мзду Небесную восприявый.
 4. Радуйся, яко о мале верен явился еси; радуйся, яко обилие благодати Божией прияти сподобился еси.
 5. Радуйся, яко в житии сем ближняго самоотверженно возлюбил еси; радуйся, яко в скорбех и напастех сущим заступник был еси.
 6. Радуйся, душу свою за други полагавый; радуйся, теплый ходатаю за нас у Царя Небеснаго.
 7. Радуйся, от мучителева гнева христианы спасавый; радуйся, яко и днесь о спасении нашем печешися.
 8. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 7

Хотящу ти от мира сего преселитися, смиренномудрием побуждаем, повелел еси некоему человеку тело твое положити в доме, идеже страннии и нищии погребахуся. Господь же, смиренныя возносяй, благоволи сохранити оное нетленно и чудотворения источающее всем ко твоему заступлению с верою притекающим и о тебе Богу вопиющим: Аллилуиа.

Икос 7

 • Новую показа милость рабом Своим Человеколюбец Господь, егда благоволи прославити тя и явити в тебе благодать Свою чудотворящу. Мы же таковому промышлению Божию радующеся, благодарне вопием:
 • Радуйся, вместилище благодати Божией; радуйся, сосуде Божий избранный.
 • Радуйся, чудотворче предивный; радуйся, притекающим к тебе с верою скорую помощь подаваяй.
 • Радуйся, душевных и телесных недугов наших целителю; радуйся, бесов о имени Христове изгонителю.
 • Радуйся, лукавство врага человеческаго обличителю; радуйся, целомудрия охранителю.
 • Радуйся, благочестивых супружеств от всякаго диавольскаго прельщения незримая оградо; радуйся, татьбы и грабительства скорый обличителю.
 • Радуйся, совратившихся на путь истины наставителю; радуйся, прошения наша на пользу исполняяй.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 8

Странное и дивное явление твое чрез сонное видение некоей жене благоговейней уведевшей и новаго чудотворца и угодника Божия в тебе познавшей, людие константинопольстии умилишася и возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 8

 1. Весь добродетельми исполненный в жизни сей, по смерти же славою Божиею озаренный, преклоняеши ухо твое на молитвы чтущих тя, от нихже слышиши сицевая:
 2. Радуйся, милосердию Отца Небеснаго подражателю; радуйся, алчущих питателю.

 3. Радуйся, странных невидимый сопутниче; радуйся, сирых покровителю.
 4. Радуйся, озлобляемых утешителю; радуйся, за истину терпящих подкрепителю.
 5. Радуйся, недугующим ослабу и исцеление подаваяй; радуйся, в бедах сущих заступниче.

 6. Радуйся, нищия возлюбивый; радуйся, яко с ними и по отшествии от мира сего телом разлучитися не восхотел еси.
 7. Радуйся, яко в доме убогих погребсти тело свое завещал еси; радуйся, за смиренномудрие твое венцем от Бога увенчанный.

 8. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 9

Все воинство ангельское возрадовашеся, видя тя, воина Царя Небеснаго непреоборима, победивша миродержителя тьмы и прелести века сего, темже и воспе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

 • Витии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити страдания твоя, за Христа претерпенныя, и милосердия и целомудрия твоего подвиги. Мы же таковым дивящеся, в немощи нашей малыя сия хваления приносим тебе:
 • Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, вольная страдания за Имя Его претерпевый.
 • Радуйся, о Бозе Вседержителе поревновавый; радуйся, венец мученический стяжавый.
 • Радуйся, правило веры и воздержания учителю; радуйся, нищету духовную проявивый.
 • Радуйся, смиренномудрием твоим духа гордыни низложивый; радуйся, наследие Царства Небеснаго стяжавый.
 • Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый; радуйся, яко о спасении нашем присно ходатайствуеши.
 • Радуйся, помощь скорую просящим подаваяй; радуйся, яко немолчно молиши за ны Христа Бога.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя душу свою, презрел еси веления мучителя, и о теле своем нерадив, радостно восприял еси узы железныя и темничную скорбь, Иоанне, Христов Воине, воспевая укреплявшему тя Богу: Аллилуиа.

Икос 10

 1. Стена еси и твердое прибежище всем с молитвою к тебе прибегающим, чудотворче Иоанне, сего ради зовем ти:
 2. Радуйся, скорый послушниче всех призывающих тя; радуйся, яко честныя мощи твоя благоволи Бог прославити чудесы.

 3. Радуйся, яко и от икон твоих подается благодать Божия взирающим на них с верою; радуйся, яко в созданных на прославление имене твоего храмех незримо обитаеши.
 4. Радуйся, яко никтоже тамо с верою молящийся тощ и неуслышан исходит; радуйся, яко молитвами твоими подкрепляеши наша моления, ко Престолу Вседержителя восходящия.

 5. Радуйся, яко коегождо прошения предварити тщишися; радуйся, яко на стропотнем пути греха идущим вразумления подаеши.
 6. Радуйся, яко искушаемым от диавола скорую помощь являеши; радуйся, яко всех идти на путь спасения направляеши.

 7. Радуйся, яко грешныя на покаяние наставляеши; радуйся, угодниче Христов и молитвенниче о нас благоприятный.
 8. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 11

Пение похвальное приносим тебе, мучениче Христов Иоанне, еже с любовию приемля, моли Господа избавитися нам от бед и скорбей, наипаче же в час кончины нашея твоим заступлением предвари, да не умрем безпокаянны, но сподобимся в Небесных селениих с тобою воспети Богу: Аллилуиа.

Икос 11

 • Свеща еси в церкви Христовей, горящи невещественным светом благодати Божией и озаряющи тьму неразумия нашего, Иоанне преблаженне. Сего ради молим ти ся: просвети ны, омраченныя грехом, да воспоим тебе:
 • Радуйся, свет Божественнаго учения в сердце своем носивый; радуйся, яко тем просвещаем, тьму идольскаго служения обличил еси.
 • Радуйся, яко и нам темже светом просветитися тщишися; радуйся, яко славу Трисияннаго Божества лицем к лицу зриши.
 • Радуйся, луча благодати Божией, от Солнца Правды возжженная; радуйся, озаряяй тьму неведения нашего светом Христовых заповедей.
 • Радуйся, путеводная звезда всем ищущим спасения; радуйся, яко наставляеши нас на всякое дело благое.
 • Радуйся, яко мысль благу нам на сердце во благовремении полагаеши; радуйся, яко воинскому званию образ добраго воина в себе показуеши.
 • Радуйся, озаривый вселенную светом добродетелей твоих; радуйся, яко, видя добрая дела твоя, человецы Отца Небеснаго прославляют.
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 12

Благодать дана тебе от Бога во еже руководствовати ко спасению и сохраняти от бед чтущих память твою, сего ради молитвами твоими огради от всякаго зла Церковь и страну Российскую, верныя же вся в добродетелех преуспевати сотвори, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.

Икос 12

 1. Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, Христова исповедника, воина же и чудотворца хваленьми сицевыми:
 2. Радуйся, Церкве Божия украшение; радуйся, к воинству Небесному сопричтенный.

 3. Радуйся, всеоружие Божие приемый; радуйся, тем вся козни вражия преодолевый.
 4. Радуйся, бронею праведности облеченный; радуйся, щитом веры осененный.
 5. Радуйся, шлем спасения стяжавый; радуйся, меч духовный, еже есть слово Божие, паче всякаго оружия возлюбивый.

 6. Радуйся, препоясанный от Бога правдою и истиною о чреслех своих; радуйся, яко к званным на брачную вечерю Агнца сопричтен еси.
 7. Радуйся, яко тамо воспети песнь нову пред Престолом Его сподобился еси; радуйся, на Небе приобщаяйся ныне Христа истее, неже иногда на земли.

 8. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 13

О святый угодниче Христов и чудотворче Иоанне Воине! Приими сие хваление наше и мольбы тебе приносимыя, и благоприятными твоими к Богу молитвами избави нас от всяких зол и обстояний, болезней душевных и телесных, и от вечнаго мучения предстательством твоим сохрани и достойны Царствия Небеснаго быти умоли, да сподобимся в Небесных селениих воспевати Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангели и Ангели…» и 1-й кондак «Избраннаго раба…».

Молитва

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом.

О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше.

От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши, укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши.

Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Кондак, глас 6

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Источник: https://akafist.ru/saints/ioann-voin/akafist

Акафист Иоанну Воину: как читать и в чём помогает

 • Акафист святому мученику и чудотворцу Иоанну Воину Кондак 1 Избраннаго раба Царя Небеснаго, добляго Христова страстотерпца, Иоанна святаго Воина и чудотворца похвальными песньми воспоим, яко христиан заступника, целомудрия блюстителя, страждущих утешителя. Ты же, предстоя Престолу Святыя Троицы, молитвами своими от всяких зол и напастей охраняй с верою и любовию зовущих ти:
 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 • Икос 1 Архангели и Ангели с любовию зряху на равноангельское житие твое, Иоанне пречудне, ты бо, пекийся о Господних, како угодити Господеви, сохранил девство неврежденно, постом и молитвою умерщвляя плоть свою день и нощь. Мы же таковому житию твоему дивящеся, со умилением взываем ти сице:

Радуйся, чистоту сердца своего сохранивый; радуйся, яко сего ради Бога узрети сподобился еси. Радуйся, иго Христово на рамо свое вземший; радуйся, душу свою Христа ради погубивый, во еже спасти ю.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, девственников похвало. Радуйся, хранителю и наставниче юных отроков; радуйся, скорый помощниче борющимся со страстьми и похотьми. Радуйся, защитниче дев и вдовиц; радуйся, обличение нарушителей целомудрия. Радуйся, родителей и воспитателей наставниче; радуйся, сиротствующих незримый водителю.

 1. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 2. Кондак 2 Видя святый Иоанн, егда прииде в Нумеры Ифальския, христианы гонимы, не убояся прещений нечестиваго Иулиана и рече им: мужайтеся, укрепляйтеся в вере, да сподобитеся выну воспевати в Небесных чертозех Христу Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 2 Разум несумненный имел еси в себе, Иоанне достохвальне, егда славу мира сего презрев и гнева царскаго не устрашився, исповедал себе христианина быти, и сего ради, яко злодей, в темницу всажден был еси. Таковому твоему о Христе дерзновению дивящеся, глаголем:

Радуйся, исповедниче Христов преизрядный; радуйся, Христу спострадавый. Радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый; радуйся, силою Креста врага победивый.

Радуйся, яко узы и темницу за Христа прияти сподобился еси; радуйся, яко хлад и наготу за Христа предпочел еси славе греховней. Радуйся, исповедников похвало; радуйся, мучеников радование.

Радуйся, в земных воинех доблий воин Царя Небеснаго; радуйся, убеливый ризы своя в Крови Агнчей. Радуйся, Церкве Христовы защитниче; радуйся, всех православных заступниче.

 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 • Кондак 3 Силою свыше препоясанный возмогл еси победити древняго змия; тоюжде силою одаренный, источаеши обилие чудес всем призывающим с верою имя твое и о тебе благодарне вопиющим Богу: Аллилуиа.
 • Икос 3 Имея в сердце своем твердую веру во Христа и силою тоя вооружився, не убоялся еси гнева царева и сохранял еси ифальския люди от мучителей. Сего ради таковое мужество твое похваляюще, блажим тя сице:

Радуйся, адаманте веры Христовы; радуйся, столпе Церкве Божия. Радуйся, верных надеждо и заступление; радуйся, неверных страх и посрамление. Радуйся, венец исповедника Христова стяжавый; радуйся, оружием Креста врага Христова низложивый.

Радуйся, Христа паче мира возлюбивый; радуйся, за христианы душу свою положивый. Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, яко в темницех сущих и во узех посещал еси.

Радуйся, яко и сам за Христа в темницу всажден был еси; радуйся, язвы Господа своего на теле носивый.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 4 Бурею помышлений сумнительных колебашеся блаженный Иоанн, егда послан бысть в Нумеры Ифальския, да мучит тамо верующия во Христа.

«Аще убо, — глаголаше, — по повелению цареву имам благоверныя люди мучити и убивати, осужден буду от Бога, аще же не иду тамо, в чине воинства моего обрящуся царю противен и предан буду смерти лютей».

Обаче страхом Божиим водимый, веру Христову в сердце своем сохранил даже до злостраданий и уз темничных, вопия Христу: Аллилуиа.

Икос 4 Слышав нечестивый Иулиан твое ко христианом милосердие и уведев тя самаго христианина быти, разъярися на тя злобою и повеле привести в Царьград, яко злодея и противника царева. Ты же, благодатию Божиею укрепляем, страдания претерпел еси мужественно и от веры во Христа никакоже отступил еси. Сего ради величаем тя сице:

Радуйся, исповедниче веры во Христа неустрашимый; радуйся, воине Христов непобедимый. Радуйся, яко со Архистратигами Сил Небесных Престолу Божию предстоиши; радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим.

Радуйся, искушений и соблазнов от диавола избегнувый; радуйся, яко и всех призывающих тя от искушений избавляеши. Радуйся, замыслы богомерзкаго мучителя разсеявый; радуйся, и нам сети диавола избегати помогающий.

Радуйся, щитом веры себе самаго от стрел лукаваго защитивый; радуйся, имже и нас от искушений охраняющий. Радуйся, христианскаго рода украшение; радуйся, Небесных чертогов обитателю.

 1. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 2. Кондак 5 Боготечней звезде подобен был еси, Иоанне, егда, пришед в страны Ифальския, увещал еси тамо сущих христиан не отступати от Солнца Правды Христа Бога, но выну пети Ему: Аллилуиа.
 3. Икос 5 Видя святый приводимыя пред него по повелению цареву верныя Христу люди на мучение за веру Христову, зело скорбе за ня, в сердце своем пекийся, да избавит их от руки мучителевы. Таковое твое попечение о них похваляюще, зовем ти:

Радуйся, любовь Христову в сердце своем имевый; радуйся, яко тою согреваем от мучителей верныя рабы Христовы спасал еси. Радуйся, веления нечестивых презревый; радуйся, заповеди Христовы сохранивый.

Радуйся, верных рабов Христовых друже; радуйся, христиан заступниче. Радуйся, сущим в темницех и во узех утешителю; радуйся, нищих кормителю. Радуйся, странных водителю; радуйся, немощствующих врачу.

Радуйся, заступниче сирых; радуйся, плачущих утешителю.

 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 • Кондак 6 Постом и молитвою плоть твою духови поработил еси и во славу Божию духовне пожил еси; сего ради ныне предстоиши Престолу Пресвятыя Троицы, выну воспевая песнь: Аллилуиа.
 • Икос 6 Возсиял еси, яко новое светило на тверди небесней, всему христианскому роду, егда Божиим изволением обретено бысть нетленное тело твое, источающее обилие чудес с верою к твоему заступлению притекающим и молитвенно тебе взывающим:

Радуйся, Богу житием твоим угодивый; радуйся, сего ради от Него прославление приявый. Радуйся, тщету и прелесть мира сего презревый; радуйся, мзду Небесную восприявый. Радуйся, яко о мале верен явился еси; радуйся, яко обилие благодати Божией прияти сподобился еси.

Радуйся, яко в житии сем ближняго самоотверженно возлюбил еси; радуйся, яко в скорбех и напастех сущим заступник был еси. Радуйся, душу свою за други полагавый; радуйся, теплый ходатаю за нас у Царя Небеснаго.

Радуйся, от мучителева гнева христианы спасавый; радуйся, яко и днесь о спасении нашем печешися.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 7 Хотящу ти от мира сего преселитися, смиренномудрием побуждаем, повелел еси некоему человеку тело твое положити в доме, идеже страннии и нищии погребахуся. Господь же, смиренныя возносяй, благоволи сохранити оное нетленно и чудотворения источающее всем ко твоему заступлению с верою притекающим и о тебе Богу вопиющим: Аллилуиа.

Икос 7 Новую показа милость рабом Своим Человеколюбец Господь, егда благоволи прославити тя и явити в тебе благодать Свою чудотворящу. Мы же таковому промышлению Божию радующеся, благодарне вопием:

Радуйся, вместилище благодати Божией; радуйся, сосуде Божий избранный. Радуйся, чудотворче предивный; радуйся, притекающим к тебе с верою скорую помощь подаваяй. Радуйся, душевных и телесных недугов наших целителю; радуйся, бесов о имени Христове изгонителю.

Радуйся, лукавство врага человеческаго обличителю; радуйся, целомудрия охранителю. Радуйся, благочестивых супружеств от всякаго диавольскаго прельщения незримая оградо; радуйся, татьбы и грабительства скорый обличителю.

Радуйся, совратившихся на путь истины наставителю; радуйся, прошения наша на пользу исполняяй.

 1. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 2. Кондак 8 Странное и дивное явление твое чрез сонное видение некоей жене благоговейней уведевшей и новаго чудотворца и угодника Божия в тебе познавшей, людие константинопольстии умилишася и возопиша Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 8 Весь добродетельми исполненный в жизни сей, по смерти же славою Божиею озаренный, преклоняеши ухо твое на молитвы чтущих тя, от нихже слышиши сицевая:

Радуйся, милосердию Отца Небеснаго подражателю; радуйся, алчущих питателю. Радуйся, странных невидимый сопутниче; радуйся, сирых покровителю. Радуйся, озлобляемых утешителю; радуйся, за истину терпящих подкрепителю.

Радуйся, недугующим ослабу и исцеление подаваяй; радуйся, в бедах сущих заступниче. Радуйся, нищия возлюбивый; радуйся, яко с ними и по отшествии от мира сего телом разлучитися не восхотел еси.

Радуйся, яко в доме убогих погребсти тело свое завещал еси; радуйся, за смиренномудрие твое венцем от Бога увенчанный.

 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 • Кондак 9 Все воинство ангельское возрадовашеся, видя тя, воина Царя Небеснаго непреоборима, победивша миродержителя тьмы и прелести века сего, темже и воспе Богу: Аллилуиа.
 • Икос 9 Витии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити страдания твоя, за Христа претерпенныя, и милосердия и целомудрия твоего подвиги. Мы же таковым дивящеся, в немощи нашей малыя сия хваления приносим тебе:

Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, вольная страдания за Имя Его претерпевый. Радуйся, о Бозе Вседержителе поревновавый; радуйся, венец мученический стяжавый. Радуйся, правило веры и воздержания учителю; радуйся, нищету духовную проявивый.

Радуйся, смиренномудрием твоим духа гордыни низложивый; радуйся, наследие Царства Небеснаго стяжавый. Радуйся, в дому Отца Небеснаго обитель себе сотворивый; радуйся, яко о спасении нашем присно ходатайствуеши.

Радуйся, помощь скорую просящим подаваяй; радуйся, яко немолчно молиши за ны Христа Бога.

 1. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 2. Кондак 10 Спасти хотя душу свою, презрел еси веления мучителя, и о теле своем нерадив, радостно восприял еси узы железныя и темничную скорбь, Иоанне, Христов Воине, воспевая укреплявшему тя Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 10 Стена еси и твердое прибежище всем с молитвою к тебе прибегающим, чудотворче Иоанне, сего ради зовем ти:

Радуйся, скорый послушниче всех призывающих тя; радуйся, яко честныя мощи твоя благоволи Бог прославити чудесы. Радуйся, яко и от икон твоих подается благодать Божия взирающим на них с верою; радуйся, яко в созданных на прославление имене твоего храмех незримо обитаеши.

Радуйся, яко никтоже тамо с верою молящийся тощ и неуслышан исходит; радуйся, яко молитвами твоими подкрепляеши наша моления, ко Престолу Вседержителя восходящия. Радуйся, яко коегождо прошения предварити тщишися; радуйся, яко на стропотнем пути греха идущим вразумления подаеши.

Радуйся, яко искушаемым от диавола скорую помощь являеши; радуйся, яко всех идти на путь спасения направляеши. Радуйся, яко грешныя на покаяние наставляеши; радуйся, угодниче Христов и молитвенниче о нас благоприятный.

 • Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 • Кондак 11 Пение похвальное приносим тебе, мучениче Христов Иоанне, еже с любовию приемля, моли Господа избавитися нам от бед и скорбей, наипаче же в час кончины нашея твоим заступлением предвари, да не умрем безпокаянны, но сподобимся в Небесных селениих с тобою воспети Богу: Аллилуиа.
 • Икос 11 Свеща еси в церкви Христовей, горящи невещественным светом благодати Божией и озаряющи тьму неразумия нашего, Иоанне преблаженне. Сего ради молим ти ся: просвети ны, омраченныя грехом, да воспоим тебе:

Радуйся, свет Божественнаго учения в сердце своем носивый; радуйся, яко тем просвещаем, тьму идольскаго служения обличил еси. Радуйся, яко и нам темже светом просветитися тщишися; радуйся, яко славу Трисияннаго Божества лицем к лицу зриши. Радуйся, луча благодати Божией, от Солнца Правды возжженная; радуйся, озаряяй тьму неведения нашего светом Христовых заповедей.

Радуйся, путеводная звезда всем ищущим спасения; радуйся, яко наставляеши нас на всякое дело благое. Радуйся, яко мысль благу нам на сердце во благовремении полагаеши; радуйся, яко воинскому званию образ добраго воина в себе показуеши. Радуйся, озаривый вселенную светом добродетелей твоих; радуйся, яко, видя добрая дела твоя, человецы Отца Небеснаго прославляют.

 1. Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.
 2. Кондак 12 Благодать дана тебе от Бога во еже руководствовати ко спасению и сохраняти от бед чтущих память твою, сего ради молитвами твоими огради от всякаго зла Церковь и страну Российскую, верныя же вся в добродетелех преуспевати сотвори, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.
 3. Икос 12 Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, Христова исповедника, воина же и чудотворца хваленьми сицевыми:

Радуйся, Церкве Божия украшение; радуйся, к воинству Небесному сопричтенный. Радуйся, всеоружие Божие приемый; радуйся, тем вся козни вражия преодолевый. Радуйся, бронею праведности облеченный; радуйся, щитом веры осененный.

Радуйся, шлем спасения стяжавый; радуйся, меч духовный, еже есть слово Божие, паче всякаго оружия возлюбивый. Радуйся, препоясанный от Бога правдою и истиною о чреслех своих; радуйся, яко к званным на брачную вечерю Агнца сопричтен еси.

Радуйся, яко тамо воспети песнь нову пред Престолом Его сподобился еси; радуйся, на Небе приобщаяйся ныне Христа истее, неже иногда на земли.

Радуйся, Иоанне святый, Воине и преславный чудотворче.

Кондак 13 О святый угодниче Христов и чудотворче Иоанне Воине! Приими сие хваление наше и мольбы тебе приносимыя, и благоприятными твоими к Богу молитвами избави нас от всяких зол и обстояний, болезней душевных и телесных, и от вечнаго мучения предстательством твоим сохрани и достойны Царствия Небеснаго быти умоли, да сподобимся в Небесных селениих воспевати Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангели и Ангели…» и 1-й кондак «Избраннаго раба…».

Источник: https://pravoslavie.wiki/akafist-ioannu-voinu-kak-chitat-i-v-chjom-pomogaet.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector